neural marketing
Čeština English

Dotazník pro projekt

Předem děkujeme za vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou základem projektu zaměřeného na vzdělávání a zvýšení zaměstnanosti handicapovaných osob.

V tuto chvíli máte tedy možnost bez závazků ovlivnit strukturu a podobu projektu tak, aby odpovídal potřebám vymezené cílové skupiny. Názvy kurzů se mohou ve finální podobě mírně pozměnit

0%
Náplň projektu
Vyberte kurzy z oblasti PC, o které byste měli v rámci projektu zájem
Vyberte minimálně 1 kurz

Vyberte kurzy, o které byste měli zájem
Vyberte minimálně 1 kurz

Měli byste zájem i o rekvalifikační kurzy?
Všechny kurzy jsou akreditované MŠMT. Jejich součástí je i zkouška. Rekvalifikační kurzy obvykle probíhají 1 - 2x týdně po dobu 2 - 3 měsíců. 

O jaké rekvalifikační kurzy byste měli zájem?
Všechny kurzy jsou akreditované MŠMT. Jejich součástí je i zkouška.

Měli byste zájem o následující specializační kurzy?
Specializační kurzy nejsou akreditovány MŠMT a nejsou součástí národní soustavy kvalifikací.

V případě, že máte zájem o některý ze specializačních kurzů, měli byste zájem o kurz Angličtina pro online marketing

Online marketér je člověk, který navrhuje a optimalizuje web, spravuje online kampaně, mailové kampaně, stará se o firemní profily apod.

Podmínkou účasti na Angličtině pro online marketing je výběr a absolvování alespoň jednoho ze specializačních kurzů.


Jak často byste měli zájem kurz angličtiny absolvovat?

Měli byste zájem získat pracovní místo v rámci aktivity "Návrat do zaměstnání"?
Na vzdělávací aktivity projektu bude navazovat část "Návrat do zaměstnání", která Vám nabídne možnost získání pracovního místa. Tím získáte nové zkušenosti a na trhu práce tolik ceněnou praxi.